Compostzaaien

Een strookje compost op het zaad

In de biologische teelt is de handmatige onkruidbestrijding een arbeidsintensief en kostbaar karwei. Waar we met schoffel, eg of aanaarder niet kunnen komen, met name in de gewasrijen, is handwerk nodig om het onkruid te verwijderen. Nu is het werken met seizoensarbeiders een van de charmes van het biologisch boeren, maar toch willen we het handwieden zoveel mogelijk beperken.

Daarom hebben we een machine ontwikkeld die in een aantal fijnzadige gewassen zoals peen, kroten en uien de onkruiddruk fors beperkt: de compostzaaier. Deze machine legt direct na het zaaien, dus in één werkgang, een strookje compost op het zaad.

Deze speciale compost, die fijn, rul, licht vochtig en vrij van onkruidzaad is, vervangt de grond die we voorheen op het zaad legden. In deze grond zitten wel onkruidzaden, die vaak gelijk met de gewasplantjes tot kieming komen. Op deze manier groeit er dus beduidend minder onkruid in de gewasrijen en besparen we gemiddeld wel 50% op de arbeidskosten van het handwieden.

De compost heeft nog een paar voordelen: onder de compost blijft het lang vochtig en warm, ideale omstandigheden voor de gewaszaden om tot kieming te komen. Bovendien vormt de compost geen korst na een hevige regenbui, waardoor de kiemplantjes makkelijk boven komen.