Minimale grondbewerking

Tiny cows

Vanaf 1998 werkten we met de ekoploeg, een ploeg die de grond ondiep keert. Hierdoor blijft de organische stof in de vorm van gewasresten en groenbemesters, min of meer waar we het willen hebben, in de bovenste laag van de bodem. Het nadeel van ploegen is dat het bodemleven rigoureus wordt vestoord. Nuttige schimmels die al hun energie hebben gestoken in het bouwen van een netwerk van schimmeldraden kennen in het ijzeren monster, de ploeg een geduchte vijand. Door de bodem telkens letterlijk op z'n kop te zetten komt het bodemleven nooit tot volle wasdom en verloopt de vertering van plantaardig materiaal verre van optimaal. Logisch dat we de koe en andere landbouwhuisdieren nodig hadden om mineralen vrij te maken.

In 2017 zijn we gestopt met ploegen. Dit vergde een doordachte omschakeling met veel aanpassingen in mechanisatie, groenbemesters, gewaskeuze en teeltrotatie. Het resultaat: de bodem heeft meer draagkracht en waterbergend vermogen gekregen, de opbrengsten zijn op peil gebleven en de onkruiddruk nauwelijks hoger. De akkers op Zonnegoed zijn nu in de winter groen in plaats van zwart, omdat we de groenbemesters pas na de winter inwerken. En het belangrijkste is dat het bodemleven zich er duidelijk comfortabel bij voelt.

De wormen en al het andere bodemleven, onze 'tiny cows', zorgen nu voor de vertering van de plantaardige voeding, zoals de darmbacteriën dat in een koeienmaag doen. Door de grond met rust te laten hebben we de koe niet meer nodig.