Oude kracht en vernieuwing.

Oude kracht en vernieuwing

Op Zonnegoed werken we vanuit het principe dat een gezonde bodem de basis is voor gezonde producten. Onder de oppervlakte speelt zich een fascinerend samenspel af tussen allerlei organismen. En hoe meer divers dit bodemleven is, hoe gezonder de bodem en de gewassen die daarin groeien.

We zijn inmiddels ruim 20 jaar bezig met dit bouwen aan een vruchtbare bodem en dat werpt z’n vruchten af. Waar vroeger de gewassen groeiden op de mest die we gaven, groeien ze nu grotendeels op de voeding die het bodemleven vrijmaakt uit al het organisch materiaal dat we op het land achterlaten, terugbrengen en van buitenaf aanvoeren. Dit proces noemen we de ‘oude kracht’ van de bodem. Om dit te creëren en te onderhouden gebruiken we een aantal innovatieve toepassingen

Klimaat-positief

Alle aandacht die we besteden aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, met name het verhogen van het humusgehalte van de bodem, resulteert in een klimaat-vriendelijke bedrijfsvoering.

Door het vastleggen van al dat organisch materiaal in de bodem, binden we veel CO2, meer zelfs dan dat er op het hele bedrijf wordt uitgestoten door de trekkers, machines en installaties. Hiermee produceert Zonnegoed klimaat-positief.