Onbereden teelbedden

Altijd losse grond

Alle zorg die we besteden aan onze bodem kan voor een deel weer teniet gedaan worden door het berijden ervan. Hoe zwaarder de machine en hoe natter de omstandigheden, hoe groter de schade aan de bodemstructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te voorkomen werken we met een systeem van onbereden teeltbedden en vaste rijpaden. Alle gewassen groeien op bedden van 3 meter breed, die in het teeltseizoen niet worden bereden. Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf de vaste rijpaden die tussen de bedden liggen. Zo groeien de gewassen altijd in losse grond, waardoor hun wortels zich optimaal kunnen ontwikkelen en voedingstoffen en water beter beschikbaar zijn. Ons volledige machinepark is sinds 2005 op dit systeem aangepast. Het resultaat: stabiele opbrengsten, egale kwaliteit en een lagere mestbehoefte. Om dit systeem nog verder te ontwikkelen investeren we nu in oogstmachines die vanaf de rijpaden kunnen oogsten. We kunnen inmiddels uien, aardappelen, pompoenen en kool oogsten zonder de bodem in het teeltbed te beschadigen. Ons ultieme doel: permanent onbereden teeltbedden.