Kruidenstroken

Kruidenstroken, bloeiende slootkanten en een vogelakker

Voor de bestuiving van onze gewassen en het evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten zaaien we langs de percelen kruidenmengsels in. Deze kruidenstroken met tientallen verschillende bloeiende planten, zorgen voor een divers aanbod van voedsel voor allerlei insecten en vogels. We kienen de mengsels zo uit dat het hele seizoen bloeiende planten aanwezig zijn.

Ook de taluds van de sloten beheren we zo dat bloeiende planten een kans krijgen. Door hooguit twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, verschralen we de taluds. Zo groeit er niet alleen gras, maar krijgen ook een verscheidenheid aan inheemse bloeiende planten. Het maaisel dat we uit de sloten halen composteren we en brengen we weer op het land.

Een van onze luzernepercelen hebben we ingericht als vogelakker. Door brede banen luzerne af te wisselen met meerjarige kruidenstroken creëren we een ideale broedplaats voor bijvoorbeeld de veldleeuweriken, die in de luzerne veilig hun nest kunnen bouwen en in de kruidenstroken voedsel voor hun jongen vinden. Deze vogelakker is onderdeel van de agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-) subsidieregeling.