Voedselproductie zonder productiedieren

Wij mensen zijn een succesvolle soort op aarde. We doen het zo goed dat we harder groeien dan alle andere wezens op aarde. En om te groeien moeten we eten. En daarvoor hebben we de aarde nodig, steeds meer. We gebruiken al bijna drie keer zoveel aarde als dat er is. We teren dus in, we plegen roofbouw op onze eigen planeet. En we blijven groeien, dus zullen we iets moeten bedenken om te blijven bestaan. Sinds we landbouw zijn gaan bedrijven hebben we inmiddels de helft van de bewoonbare grond in gebruik voor voedselproductie. Op meer dan driekwart daarvan wordt veevoer geteeld, terwijl dierlijke producten slechts eenvijfde van onze caloriën leveren en iets meer dan eenderde van onze eiwitten. Een simpele rekensom leert dat we met minder grond meer mensen kunnen voeden als we dat puur plantaardig doen. De grond die overblijft geven we terug aan de natuur. Ook belangrijk, want natuur bepaalt de draagkracht van onze aarde.

Dit is natuurlijk maar een simpele bespiegeling van de ideale landbouw van de toekomst en er moet nog heel veel gebeuren voor we daar zijn. Want als we minder productiedieren willen (dus minder mest) en van de kunstmest af gaan (want schadelijk voor bodem en klimaat), waar halen we dan in de plantaardige productie onze meststoffen vandaan?

Op Zonnegoed werken we aan oplossingen

De ingrediënten:

Vlinderbloemigen gebruiken als maaimeststof

Niet ploegen om de bodem vruchtbaar te houden en koolstof vast te leggen

Natuurcompost aanvoeren als retourstroom uit 'de maatschappij'

en

Voedselbosbouw voor biodiversiteit én voedsel

Tijdens de Biokennisweek 2021 geeft Joost een online presentatie over zijn bedrijf

Bekijk video

Oude kracht en vernieuwing

Op Zonnegoed werken we vanuit het principe dat een gezonde bodem de basis is voor gezonde producten. Onder de oppervlakte speelt zich een fascinerend samenspel af tussen allerlei organismen. En hoe diverser dit bodemleven is, hoe gezonder de bodem en de gewassen die daarin groeien.

We bouwen inmiddels ruim 20 jaar met slimme innovaties, doordachte teeltmethoden en moderne technieken aan een vruchtbare bodem en dat werpt z’n vruchten af. Waar vroeger de gewassen groeiden op de mest die we gaven, groeien ze nu grotendeels op de voeding die het bodemleven vrijmaakt uit al het organisch materiaal dat we op het land achterlaten, terugbrengen en van buitenaf aanvoeren. Dit proces noemen we de ‘oude kracht’ van de bodem.

Meer lezen

Klimaatpositief

Het mooie van het werken aan een gezonde bodem is dat het klimaat er 'gratis' van mee profiteert. Door de akkers meer te geven dan je er van oogst, groeit de humuslaag in de bodem. Die humus is niet alleen prettig omdat het water en voedingsstoffen vasthoudt. maar ook vanwege de koolstof die erin zit. Hoe meer koolstof in de bodem des te minder CO2 in de lucht. Jaarlijks leggen we op Zonnegoed ruim 3 ton CO2 per hectare vast. Dat is veel meer dan we gebruiken om onze akkers te bewerken en onze producten te bewaren. Da's positief toch?