Zonnegoed

Waar wij met liefde

landbouw bedrijven

100% biologisch

100% plantaardig

No shit!

Onze ingrediënten voor vegan groenteteelt:

Joost van Strien

In 1992 studeerde ik af in Wageningen, waar mijn enthousiasme voor biologische landbouw is ontstaan. Op het gangbare akkerbouwbedrijf dat ik in datzelfde jaar kon overnemen, durfde ik na vijf jaar de stap te zetten naar volledig biologisch. Al snel zag ik de grond beter worden en de gewassen gezonder. Onder het motto 'het kan altijd beter' was ik telkens op zoek naar nog duurzamer, nog kimaatvriendelijker en soms ook nog makkelijker. Zo schakelde ik in 2004 om naar biodynamisch en ging experimenteren met minimale grondbewerking, maaimeststoffen en compostzaaien. Veel van deze experimenten groeiden uit tot een nieuw teeltsysteem. De meest recente ontwikkeling is de stap naar vegan teelt.

Lees meer

Kringlooplandbouw?

Iedereen lijkt het te willen, een mineralenkringloop in de landbouw. Maar bestaat dat wel, kringlooplandbouw?

De landbouw produceert voedsel en levert dit aan de consument. Die verplaatst het van het porselein in de keuken naar het porselein in het kleinste kamertje. Van daaruit gaat het via het riool, hup de verbandingsoven in. Of erger nog, de oceaan. Weg mineralen.

Wat heeft de landbouw hierop bedacht? Kunstmest! Een prachtige uitvinding die de voedselproductie naar grote hoogte heeft gestuwd. Helaas ten koste van het klimaat, de bodem en de voedselkwaliteit. Dus, weg ermee!

We zullen de voedingsstoffen uit het riool moeten halen. Nee, beter nog uit het kleinste kamertje.

Op naar een kringloopmaatschappij!

Schrijf je in voor alle No Shit updates

hCaptcha