Certificaten

Biocyclisch Vegan Keurmerk

Met trots kunnen we melden dat wij als eerste bedrijf in Nederland het Biocyclisch Vegan keurmerk mogen dragen.

Biocyclische veganlandbouw is een puur plantaardig én biologisch landbouwsysteem. Deze teeltvorm maakt geen gebruik van productiedieren en maakt geen gebruik dierlijke meststoffen. Ook wordt de nadruk gelegd op bevorderen van biodiversiteit, gezond bodemleven, humusopbouw en het maximaal sluiten van organische kringlopen.

Demeter Keurmerk

Het Demeter keurmerk is het keurmerk voor Biodynamische landbouw. BD-landbouw gaat verder dan de Europese normen voor biologische landbouw. We werken  samen met de natuur aan balans en zelfherstellend vermogen en produceren zo vitaal voedsel.

Door het Demeter-keurmerk bent u verzekerd van een kwaliteitsproduct afkomstig uit de biodynamische landbouw.

Meer informatie?

Het Europese biologisch keurmerk

Biologische producten zijn te herkennen aan 'het groene blaadje' Gebruik van dit Europees biologisch keurmerk betekent dat het product voldoet aan de vereisten voor biologische productie en dat dit is gecontroleerd. In Nederland is SKAL de certificerende instantie.

Good Agricultural Practice

GLOBAL G.A.P. stimuleert de toepassing van goede landbouwpraktijken en maakt de consument duidelijk dat op de boerderij levensmiddelen worden geproduceerd met een minimale milieu-impact, door minder chemische stoffen te gebruiken en door verstandig om te gaan met de veiligheid en gezondheid van mens en dier. De certificering wordt op ons bedrijf verzorgd door Conrtrol Union.