06 17 234 866          info@zonnegoed.nl        

Bodemvruchtbaarheid: lange termijn gaat voor korte termijn

16 april 2016

De bedrijfsvoering van Joost van Strien draait om verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Daartoe ontwikkelt hij zijn eigen methodes en machines.

Joost van Strien stelt zijn bedrijfsvoering in dienst van de bodemvruchtbaarheid. Hij wil zijn grond nalaten met een betere bodemkwaliteit dan toen hij met zijn bedrijf startte. Hij is al een eindje op weg. In achttien jaar steeg het percentage organische stof van 2,3 naar 2,8. Onbereden teeltbedden, veel compost, vaste mest en een ruime rotatie van 1 op 8 zijn de pijlers waarop Van Strien deze bodemvruchtbaarheid stoelt. Kenmerken die op het erf meteen duidelijk in beeld komen. Trekker- en machinewielen staan op breedspoor, een voorraad compost ligt klaar voor het voorjaar en een mestverspreider speelt een duidelijke hoofdrol.

Resultaat op lange termijn

Van Strien: “Hoewel het in strijd is met de kortetermijnresultaten, ben ik overtuigd van het belang voor het resultaat op de lange termijn. Met minder aandacht voor de bodem boer je uiteindelijk achteruit.” Als teeltbedden eenmaal via gps in de rijsystemen zijn opgenomen, is het de jaren erop eenvoudig inzaaien. Alleen de grasklaver teelt hij over de gehele oppervlakte van het perceel. Grasklaver beslaat 25% van zijn areaal.

'8 tot 10% hogere opbrengst is normaal'

Bij het ploegen rijdt Van Strien dwars op de teeltrichting en ook bij de oogst wordt het teeltbed bereden. Alle overige werkzaamheden worden gedaan met breedspoortrekkers met een spoorbreedte van 3,15 meter. Van Strien: “De meeste oogstwerkzaamheden gebeuren in loonwerk. Oogstmachines die zijn afgestemd op teeltbedden zijn bij ons in de omgeving niet voorhanden.”

Hij benadrukt dat het ideaal nog niet is bereikt, maar dat hij de investering al zeker heeft terugverdiend. Als voorbeeld noemt hij dat hij eerder het land op kan, omdat hij niet over het gewas rijdt en door de vele gps-toepassingen soms een man minder nodig heeft, omdat de combinatie zelf wel stuurt. Van Strien: “Daarnaast zie ik egalere gewassen en minder te droge of te natte plekken in de percelen en is de opbrengst oké.”

Hij zegt dat officiële onderzoeken aangeven dat een 8 tot 10% hogere opbrengst normaal is, maar dat dit moeilijk is om te zetten naar harde cijfers op zijn eigen bedrijf: “Ik kan het immers nergens mee vergelijken.”

Lees het volledige artikel op de website gfactueel.nl

Klik hier!

Copyright © 2022 Zonnegoed